(+84) 91 776 90 92

GIƯỜNG TRẺ EM

Thoải mái ấm cúng ngay tại trung tâm của không gian của chúng
Một chiếc giường có thể là trung tâm của không gian của trẻ, nơi chúng ngồi và nói chuyện với bạn bè, chơi trò chơi trực tuyến và nhiều hơn nữa. Giường cũi trẻ em của chúng tôi cung cấp nhiều hơn là chỉ thoải mái cho một đêm ngon giấc. Có rất nhiều lựa chọn để đáp ứng nhu cầu khác nhau, như khung giường lưu trữ tích hợp sẵn hoặc giường phụ có thể được kéo ra cho bạn bè chúng ngủ lại.

  NORDAL
  Giường tầng, nâu đen
  0
  Chiều dài: 207,5 cm
  Chiều rộng: 95,5 cm
  Chiều cao: 160,0 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 90 cm
  MYDAL
  Giường tầng, nâu tự nhiên
  0
  Chiều cao: 157 cm
  Chiều rộng của giường: 97 cm
  Chiều dài giường: 206 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 90 cm
  TROGEN
  Giường mở rộng
  0
  Min. Chiều dài: 138 cm
  Tối đa Chiều dài: 208 cm
  Chiều rộng: 90 cm
  Chiều cao đầu bảng: 79 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 80 cm
  SUNDVIK
  Giường mở rộng, đen nâu
  0
  Min. Chiều dài: 137 cm
  Tối đa Chiều dài: 207 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Chiều rộng của giường: 91 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 80 cm
  SUNDVIK
  Giường mở rộng
  0
  Min. Chiều dài: 137 cm
  Tối đa Chiều dài: 207 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Chiều rộng của giường: 91 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 80 cm
  STUVA
  Bộ giường, bàn học, 4 hộc tủ
  0
  Chiều cao: 193 cm
  Chiều rộng giường: 99 cm
  Chiều dài giường: 207 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 90 cm
  STUVA
  Bộ giường, bàn học, 2 hộc tủ
  0
  Chiều cao: 193 cm
  Chiều rộng giường: 99 cm
  Chiều dài giường: 207 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 90 cm
  BUSUNGE
  Giường mở rộng, xanh dương
  0
  Min. Chiều dài: 138 cm
  Tối đa Chiều dài: 208 cm
  Chiều rộng: 90 cm
  Chiều cao đầu: 100 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 80 cm
  BUSUNGE
  Giường mở rộng
  0
  Min. Chiều dài: 138 cm
  Tối đa Chiều dài: 208 cm
  Chiều rộng: 90 cm
  Chiều cao đầu: 100 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 80 cm
  SVARTA
  Giường tầng, màu bạc
  0
  Chiều dài: 208 cm
  Chiều rộng: 97 cm
  Chiều cao: 159 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 90 cm
  SVARTA
  Giường tầng, màu bạc
  0
  Chiều dài: 208 cm
  Khoảng cách từ sàn đến giường: 145 cm
  Chiều rộng: 97 cm
  Chiều cao: 186 cm
  Chiều dài nệm: 200 cm
  Chiều rộng nệm: 90 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER