(+84) 91 776 90 92

Đối với chiều cao vừa phải

Quá lớn cho một chiếc ghế cao và quá ngắn cho một chiếc ghế ăn uống thông thường - phải làm gì trong khoảng trống đó? Ghế của chúng tôi cho trẻ em độc lập để dễ dàng tự ngồi mình ở độ cao hơn. Những chiếc ghế trẻ dễ xếp chồng lên nhau này có thể phối hợp với nhiều kiểu bàn ăn khác nhau, tạo cho trẻ một cảm giác được chào mừng và thoải mái cho bất kỳ chiếc bàn nào.

  JULES
  Ghế trẻ em, hồng
  0
  Đã kiểm tra: 50 kg
  Chiều rộng: 53 cm
  Độ sâu: 52 cm
  Chỗ ngồi rộng: 35 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 32 cm
  Min. Chiều cao ghế: 38 cm
  Tối đa Chiều cao ghế: 50 cm
  ORFJALL
  Ghê trẻ em, xanh
  0
  Đã kiểm tra: 110 kg
  Chiều rộng: 53 cm
  Độ sâu: 53 cm
  Tối đa Chiều cao: 82 cm
  Chỗ ngồi rộng: 39 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 34 cm
  Min. Chiều cao ghế: 37 cm
  Tối đa Chiều cao ghế: 50 cm
  ORFJALL
  Ghê trẻ em, xám
  0
  Đã kiểm tra: 110 kg
  Chiều rộng: 53 cm
  Độ sâu: 53 cm
  Tối đa Chiều cao: 82 cm
  Chỗ ngồi rộng: 39 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 34 cm
  Min. Chiều cao ghế: 37 cm
  Tối đa Chiều cao ghế: 50 cm
  INGOLF
  Ghế trẻ em, nâu tự nhiên
  0
  Chiều rộng: 41 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chỗ ngồi rộng: 30 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 25 cm
  Chiều cao ghế: 52 cm
  Chiều cao: 77 cm
  INGOLF
  Ghế trẻ em, trắng
  0
  Chiều rộng: 41 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chỗ ngồi rộng: 30 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 25 cm
  Chiều cao ghế: 52 cm
  Chiều cao: 77 cm
  AGAM
  Ghế trẻ em, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 41 cm
  Độ sâu: 43 cm
  Chỗ ngồi rộng: 28 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 29 cm
  Chiều cao ghế: 52 cm
  Chiều cao: 79 cm
  AGAM
  Ghế trẻ em, đỏ
  0
  Chiều rộng: 41 cm
  Độ sâu: 43 cm
  Chỗ ngồi rộng: 28 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 29 cm
  Chiều cao ghế: 52 cm
  Chiều cao: 79 cm
  AGAM
  Ghế trẻ em, trắng
  0
  Chiều rộng: 41 cm
  Độ sâu: 43 cm
  Chỗ ngồi rộng: 28 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 29 cm
  Chiều cao ghế: 52 cm
  Chiều cao: 79 cm
  URBAN
  Ghế trẻ em, xanh
  0
  Chiều rộng: 45 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chỗ ngồi rộng: 32 cm
  Chỗ ngồi: 28 cm
  Chiều cao ghế: 53 cm
  Chiều cao: 79 cm
  URBAN
  Ghế trẻ em, trắng
  0
  Chiều rộng: 45 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chỗ ngồi rộng: 32 cm
  Chỗ ngồi: 28 cm
  Chiều cao ghế: 53 cm
  Chiều cao: 79 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER