(+84) 91 776 90 92

Tủ ngăn kéo

Những ngăn kéo nơi quần áo sẽ không bị giấu. Một ngăn kéo phù hợp với bạn, quần áo của bạn và không gian của bạn có nghĩa là không mất nhiều thời gian vào buổi sáng lạnh cho việc tìm kiếm vớ của bạn. Chúng tôi có nhiều kiểu dáng phù hợp với tủ quần áo của chúng tôi và kích cỡ khác nhau để bạn có thể sử dụng chúng xung quanh nhà của bạn, ngay cả trong một sảnh hẹp.

  HUDRAL
  Tủ 9 ngăn kéo, nâu nhạt
  0
  Chiều rộng: 176 cm
  Độ sâu: 50 cm
  Chiều cao: 93 cm
  Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 42 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 40 cm
  OSAKA
  Tủ 4 ngăn kéo, đen
  0
  Chiều rộng: 87 cm
  Chiều sâu: 54 cm
  Chiều cao: 101 cm
  Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 73 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 44 cm
  Tối đa Tải / ngăn kéo: 11 kg
  LOLEM
  Tủ 3 ngăn kéo
  0
  Chiều rộng: 108 cm
  Độ sâu: 50 cm
  Chiều cao: 95 cm
  LOLEM
  Tủ 3 ngăn kéo, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 108 cm
  Độ sâu: 50 cm
  Chiều cao: 95 cm
  TRYSIL
  Tủ 4 ngăn kéo, chân sắt
  0
  Chiều rộng: 60 cm
  Độ sâu: 40 cm
  Chiều cao: 99 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 34 cm
  OPPLAND
  Tủ 4 ngăn kéo, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 80 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chiều cao: 102 cm
  Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 75 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 38 cm
  Tối đa Tải / ngăn kéo: 11 kg
  TARVA
  Tủ 3 ngăn kéo, nâu
  0
  Chiều rộng: 79 cm
  Độ sâu: 39 cm
  Chiều cao: 92 cm
  TYSSEDAL
  Tủ 6 ngăn kéo, trắng
  0
  Chiều rộng: 127 cm
  Độ sâu: 49 cm
  Chiều cao: 81 cm
  Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 53 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 38 cm
  Tối đa Tải / ngăn kéo: 7 kg
  TYSSEDAL
  Tủ 4 ngăn kéo, trắng
  0
  Chiều rộng: 87 cm
  Độ sâu: 54 cm
  Chiều cao: 76 cm
  Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 73 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 44 cm
  Tối đa Tải / ngăn kéo: 11 kg
  TYSSEDAL
  Tủ 4 ngăn kéo, trắng
  0
  Chiều rộng: 67 cm
  Độ sâu: 49 cm
  Chiều cao: 102 cm
  Chiều rộng ngăn kéo (bên trong): 53 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 38 cm
  Tối đa Tải / ngăn kéo: 7 kg
  NORDLI
  Tủ 8 ngăn kéo, customize
  0
  Chiều rộng: 120 cm
  Độ sâu: 43 cm
  Chiều cao: 97 cm
  Độ sâu của ngăn kéo (bên trong): 39 cm
  MALM
  Tủ 6 ngăn kéo, trắng
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chiều cao: 78 cm
  MALM
  Tủ ngăn kéo
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chiều cao: 78 cm
  MALM
  Tủ 6 ngăn kéo, đen nâu
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chiều cao: 78 cm
  MALM
  Tủ 3 ngăn kéo, trắng
  0
  Chiều rộng: 80 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chiều cao: 78 cm
  MALM
  Tủ 3 ngăn kéo
  0
  Chiều rộng: 80 cm
  Độ sâu: 48 cm
  Chiều cao: 78 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER