(+84) 91 776 90 92

Chỗ ngồi tự nhiên mà nổi bật

Có một vài thú vị đặc biệt về ghế sofa da. Tất cả da xuất phát từ cái nhìn tự nhiên và cấu tạo và cách da càng lâu thì rất đẹp. da của chúng tôi đã được xử lý để làm cho nó thêm bền và dễ chăm sóc bảo quản, trong khi vẫn giữ chất lượng tự nhiên của chúng. Hãy chọn từ hoặc là một da vải tráng bền hoặc da đóng hạt dầy lâu năm một cách duyên dáng. Cộng với một chế độ bảo hành 10 năm bạn sẽ được ngồi, sử dụng khá lâu trong nhiều năm.

  PARIS
  Sofa da ba chỗ ngồi
  0
  Chiều rộng: 203 cm
  Sâu: 85 cm
  sâu ghế: 56 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  KIVIK
  Sofa da ba chỗ ngồi
  0
  Chiều rộng: 227 cm
  Sâu: 95 cm
  Chiều rộng ghế: 180 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 83 cm
  KIVIK
  Sofa da với ghế dài, ba chỗ ngồi
  0
  Chiều rộng: 317 cm
  Chiều sâu: 163 cm
  Chiều rộng ghế: 270 cm
  Min. sâu ghế: 60 cm
  Max. sâu ghế: 124 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 83 cm
  TOKYO
  Sofa da, ba chỗ, vàng tự nhiên
  0
  Chiều rộng: 211 cm
  Chiều sâu: 88 cm
  Tay vịn chiều cao: 72 cm
  Seat chiều rộng: 158 cm
  Seat chiều sâu: 59 cm
  Seat chiều cao: 43 cm
  Chiều cao: 80 cm
  TOKYO
  Sofa da, ba chỗ, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 211 cm
  Chiều sâu: 88 cm
  Tay vịn chiều cao: 72 cm
  Seat chiều rộng: 158 cm
  Seat chiều sâu: 59 cm
  Seat chiều cao: 43 cm
  Chiều cao: 80 cm
  GALAXY
  Sofa da góc, hai chỗ, màu đen
  0
  Min. chiều sâu: 89 cm
  Tay vịn chiều cao: 64 cm
  Min. chỗ sâu: 56 cm
  Max. chỗ sâu: 128 cm
  Seat chiều cao: 44 cm
  Chiều cao: 78 cm; Chiều rộng: 242 cm
  GALAXY
  Sofa da góc, hai chỗ, màu nâu
  0
  Min. chiều sâu: 89 cm
  Tay vịn chiều cao: 64 cm
  Min. chỗ sâu: 56 cm
  Max. chỗ sâu: 128 cm
  Seat chiều cao: 44 cm
  Chiều cao: 78 cm; Chiều rộng: 242 cm
  GALAXY
  Sofa da, ba chỗ, màu đen
  0
  Chiều rộng: 204 cm
  Chiều sâu: 89 cm
  Tay vịn chiều cao: 64 cm
  Seat chiều sâu: 56 cm
  Seat chiều cao: 44 cm
  Chiều cao: 78 cm
  GALAXY
  Sofa da, ba chỗ, màu nâu
  0
  Chiều rộng: 204 cm
  Chiều sâu: 89 cm
  Tay vịn chiều cao: 64 cm
  Seat chiều sâu: 56 cm
  Seat chiều cao: 44 cm
  Chiều cao: 78 cm
  TIMSFORS
  Sofa với ghế dài, 2 chỗ, nâu
  0
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 72 cm
  Chiều sâu: 60 cm; Chiều cao: 88 cm
  Sâu ghế, chaise longue: 120 cm
  Chiều rộng phải: 154 cm; Chiều rộng trái: 94 cm
  Tay Vịn chiều cao: 62 cm; Seat chiều rộng: 122 cm
  Seat chiều sâu: 60 cm; Seat chiều cao: 45 cm
  TIMSFORS
  Sofa da với ghế dài, 2 chỗ
  0
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 72 cm
  Chiều sâu: 60 cm; Chiều cao: 88 cm
  Sâu ghế, chaise longue: 120 cm
  Chiều rộng phải: 154 cm; Chiều rộng trái: 94 cm
  Tay Vịn chiều cao: 62 cm; Seat chiều rộng: 122 cm
  Seat chiều sâu: 60 cm; Seat chiều cao: 45 cm
  TIMSFORS
  Sofa da, ba chỗ ngồi
  0
  Chiều rộng: 227 cm
  Sâu: 94 cm
  chiều cao tay vịn: 62 cm
  Chiều rộng ghế: 166 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 88 cm
  TIMSFORS
  Sofa da, ba chỗ ngồi
  0
  Chiều rộng: 227 cm
  Sâu: 94 cm
  chiều cao tay vịn: 62 cm
  Chiều rộng ghế: 166 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 88 cm
  KIVIK
  Ghế thư giản, da
  0
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều sâu: 163 cm
  Seat chiều rộng: 90 cm; Seat chiều sâu: 124 cm
  Seat chiều cao: 45 cm; Chiều cao: 83 cm
  KIVIK
  Sofa da góc, ba chỗ ngồi
  0
  Chiều sâu: 163 cm; Seat chiều rộng: 270 cm
  Min. chỗ sâu: 60 cm; Max. chỗ sâu: 124 cm
  Seat chiều cao: 45 cm; Chiều cao: 83 cm
  Chiều rộng: 317 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER