(+84) 91 776 90 92

Sofa giường: Thoải mái và phong cách

    Có tới hai chức năng vừa sofa, vừa giường ngủ để giúp bạn tiết kiệm không gian và tiền bạc, giường sofa của chúng tôi không chỉ là chỗ nghỉ ngơi - chúng có thể dễ dàng kéo tháo rời làm chỗ nghĩ ngơi cho khách của bạn. Chúng tôi có nhiều lựa chọn của các phong cách và màu sắc, với các tùy chọn như ghế-giường và giường sofa góc. Nhiều người đã sữ dụng trong việc lưu trữ cho chăn mền.

  HOLMSUND
  Sofa góc-giường, màu hồng
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 66 cm
  Depth chaise longue: 151 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 90 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 120 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  HOLMSUND
  Sofa góc-giường, màu beige
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 66 cm
  Depth chaise longue: 151 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 90 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 120 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  HOLMSUND
  Sofa góc-giường, màu xám
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 66 cm
  Depth chaise longue: 151 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 90 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 120 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  HOLMSUND
  Sofa góc-giường, trắng
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 66 cm
  Depth chaise longue: 151 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 90 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 120 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  HOLMSUND
  Sofa giường 3 chỗ, xám
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 79 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  HOLMSUND
  Sofa giường 3 chỗ, màu beige
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 79 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  HOLMSUND
  Sofa giường 3 chỗ, hồng
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 79 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  HOLMSUND
  Sofa giường 3 chỗ, trắng
  0
  Chiều cao bao gồm đệm trở lại: 96 cm
  Chiều cao lưng ghế: 79 cm
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 60 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  VILASUND
  Sofa giường 3 chỗ, màu beige
  0
  Chiều rộng: 202 cm
  Sâu: 88 cm
  Về chiều cao: 46 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  VILASUND
  Sofa giường 3 chỗ, xám
  0
  Chiều rộng: 202 cm
  Sâu: 88 cm
  Về chiều cao: 46 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  VILASUND
  Sofa giường 3 chỗ, xám đậm
  0
  Chiều rộng: 202 cm
  Sâu: 88 cm
  Về chiều cao: 46 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  VILASUND
  Sofa giường với ghế dài, beige
  0
  Chiều rộng: 240 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  VILASUND
  Sofa giường với ghế dài, xám đậm
  0
  Chiều rộng: 240 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  VILASUND
  Sofa giường với ghế dài, trắng
  0
  Chiều rộng: 240 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  VALLENTUNA
  Sofa giường, ba chỗ ngồi
  0
  Chiều rộng: 273 cm
  Sâu: 93 cm
  sâu ghế: 80 cm
  Max. sâu ghế: 100 cm
  chiều cao ghế ngồi: 46 cm
  Chiều cao: 104 cm
  FYRESDAL
  Sofa giường, màu đen
  0
  Chiều dài: 207 cm
  Chiều rộng: 88 cm
  Chiều cao: 94 cm
  chiều rộng giường: 176 cm
  Giường ngủ dài: 207 cm
  Nệm chiều dài: 200 cm
  chiều rộng nệm: 80 cm
  FRIHETEN
  Sofa giường 3 chỗ, màu beige
  0
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 80 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 79 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  FRIHETEN
  Sofa giường 3 chỗ, màu đen
  0
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 80 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 79 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  FRIHETEN
  Sofa giường 3 chỗ, màu nâu
  0
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 80 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 79 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  FRIHETEN
  Sofa giường 3 chỗ, xám đậm
  0
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 80 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 79 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  FRIHETEN
  Sofa giường 3 chỗ, màu da cam
  0
  Chiều rộng: 230 cm
  Sâu: 91 cm
  sâu ghế: 80 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 79 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  FRIHETEN
  Sofa góc-giường, màu da cam
  0
  Chiều dài: 230 cm
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 68 cm
  Chiều sâu: 151 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 78 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 66 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  FRIHETEN
  Sofa góc-giường, màu nâu
  0
  Chiều dài: 230 cm
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 68 cm
  Chiều sâu: 151 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 78 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 66 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  FRIHETEN
  Sofa góc-giường, xám đậm
  0
  Chiều dài: 230 cm
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 68 cm
  Chiều sâu: 151 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 78 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 66 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  FRIHETEN
  Sofa góc-giường, màu đen
  0
  Chiều dài: 230 cm
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 68 cm
  Chiều sâu: 151 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 78 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 66 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  FRIHETEN
  Sofa góc-giường, màu beige
  0
  Chiều dài: 230 cm
  Chiều rộng ghế, chaise longue: 68 cm
  Chiều sâu: 151 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 78 cm
  chiều cao ghế ngồi: 44 cm
  Chiều cao: 66 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 204 cm
  BACKABRO
  Sofa giường với ghế dài, xám đậm
  0
  Chiều rộng: 248 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường với ghế dài, trắng
  0
  Chiều rộng: 248 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường với ghế dài, đỏ
  0
  Chiều rộng: 248 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường với ghế dài, beige
  0
  Chiều rộng: 248 cm
  Min. chiều sâu: 88 cm
  Max. chiều sâu: 150 cm
  Seat chiều sâu, chaise longue: 140 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 140 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường 3 chỗ, màu beige
  0
  Chiều rộng: 208 cm
  Sâu: 88 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường 3 chỗ, màu đỏ
  0
  Chiều rộng: 208 cm
  Sâu: 88 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường 3 chỗ, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 208 cm
  Sâu: 88 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm
  BACKABRO
  Sofa giường 3 chỗ, màu trắng
  0
  Chiều rộng: 208 cm
  Sâu: 88 cm
  sâu ghế: 62 cm
  chiều cao ghế ngồi: 45 cm
  Chiều cao: 71 cm
  chiều rộng giường: 160 cm
  Giường ngủ dài: 200 cm
  nệm có độ dày: 9 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER