(+84) 91 776 90 92

Ăn ngoài trời bất cứ khi nào bạn muốn!

Với một sự lựa chọn rộng của các phong cách khác nhau và kích cỡ, bao gồm cả những phù hợp với bộ bàn ghế, đồ nội thất và trang trí ngoài trời của chúng tôi sẽ giúp bạn tạo ra một địa điểm ưa thích để ra ngoài khu vườn nhà mình. Bạn có thể lựa chọn giữa các vật liệu nhân tạo mà không cần bảo quản hay sự ấm áp gỗ tự nhiên, mà chỉ cần một chút chăm sóc theo thời gian.

  FALSTER
  Ghế có tay, ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 59 cm
  Độ sâu: 61 cm
  Chiều cao: 86 cm
  Chỗ ngồi rộng: 42 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 44 cm
  Chiều cao ghế: 43 cm
  FALSTER
  Ghế có tay, ngoài trời, xám
  0
  Chiều rộng: 59 cm
  Độ sâu: 61 cm
  Chiều cao: 86 cm
  Chỗ ngồi rộng: 42 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 44 cm
  Chiều cao ghế: 43 cm
  FALSTER
  Ghế ngoài trời, xám
  0
  Chiều rộng: 46 cm
  Độ sâu: 59 cm
  Chiều cao: 87 cm
  Chỗ ngồi rộng: 40 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 44 cm
  Chiều cao ghế: 43 cm
  FALSTER
  Ghế ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 46 cm
  Độ sâu: 59 cm
  Chiều cao: 87 cm
  Chỗ ngồi rộng: 40 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 44 cm
  Chiều cao ghế: 43 cm
  FALSTER
  Ghế dựa, ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 60 cm
  Độ sâu: 69 cm
  Chiều cao: 104 cm
  Chiều rộng chỗ ngồi: 47 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 44 cm
  Chiều cao ghế: 45 cm
  FALSTER
  Bàn ngoài trời, xám
  0
  Chiều dài: 63 cm
  Chiều rộng: 63 cm
  Chiều cao: 75 cm
  FALSTER
  Bàn ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều dài: 63 cm
  Chiều rộng: 63 cm
  Chiều cao: 75 cm
  FALSTER
  Bàn ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều dài: 160 cm
  Chiều rộng: 100 cm
  Chiều cao: 75 cm
  FALSTER
  Bàn ngoài trời, xám
  0
  Chiều dài: 160 cm
  Chiều rộng: 100 cm
  Chiều cao: 75 cm
  ANGSO
  Bàn ngoài trời, trắng
  0
  Chiều dài: 205 cm
  Chiều rộng: 100 cm
  Chiều cao: 74 cm
  ANGSO
  Bàn tròn, ngoài trời, trắng
  0
  Đường kính: 125 cm
  Chiều cao: 74 cm
  ANGSO
  Ghế có tay, ngoài trời, trắng
  0
  Chiều rộng: 60 cm
  Độ sâu: 59 cm
  Chỗ ngồi rộng: 50 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 50 cm
  Chiều cao ghế: 43 cm
  Chiều cao: 85 cm
  RESO
  Bàn picnic trẻ em, nâu xám
  0
  Chiều dài: 92 cm
  Chiều rộng: 89 cm
  Chiều cao: 49 cm
  LACKO
  Ghế có tay, ngoài trời, đen
  0
  Chiều rộng: 56 cm
  Độ sâu: 60 cm
  Chỗ ngồi rộng: 42 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 42 cm
  Chiều cao ghế: 42 cm
  Chiều cao: 82 cm
  LACKO
  Bàn ngoài trời, đen
  0
  Đường kính: 70 cm
  Chiều cao: 71 cm
  LACKO
  Ghế ngoài trời, đen
  0
  Chiều rộng: 42 cm
  Độ sâu: 52 cm
  Chỗ ngồi rộng: 37 cm
  Chỗ ngồi: 38 cm
  Chiều cao ghế: 44 cm
  Chiều cao: 87 cm
  TARNO
  Bàn gấp, ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều dài: 55 cm
  Chiều rộng: 54 cm
  Chiều cao: 70 cm
  TARNO
  Ghế gập, ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 39 cm
  Độ sâu: 40 cm
  Chỗ ngồi rộng: 39 cm
  Chỗ ngồi: 28 cm
  Chiều cao ghế: 45 cm
  Chiều cao: 79 cm
  VADDO
  Ghế ngoài trời
  0
  Chiều rộng: 40 cm
  Độ sâu: 46 cm
  Chỗ ngồi rộng: 39 cm
  Chiều cao ghế: 46 cm
  Chiều cao: 79 cm
  VINDALSO
  Bàn ngoài trời, trắng nâu
  0
  Chiều dài: 182 cm
  Chiều rộng: 100 cm
  Chiều cao: 76 cm
  VINDALSO
  Ghế có tay, trắng nâu
  0
  Chiều rộng: 54 cm
  Độ sâu: 56 cm
  Chỗ ngồi rộng: 40 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 42 cm
  Chiều cao ghế: 45 cm
  Chiều cao: 84 cm
  APPLARO
  Ghế Bar, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều rộng: 40 cm
  Độ sâu: 49 cm
  Chiều rộng chỗ ngồi: 40 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 40 cm
  Chiều cao ghế: 74 cm
  Chiều cao: 107 cm
  APPLARO
  Bàn Bar, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều dài: 70 cm
  Chiều rộng: 70 cm
  Chiều cao: 105 cm
  APPLARO
  Ghế gập, ngoài trời, trắng
  0
  Chiều rộng: 63 cm
  Độ sâu: 80 cm
  Chỗ ngồi rộng: 44 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 48 cm
  Chiều cao ghế: 41 cm
  Chiều cao: 101 cm
  APPLARO
  Bàn 2 cánh, ngoài trời, trắng
  0
  Chiều dài: 200 cm
  Min. Chiều dài: 140 cm
  Tối đa Chiều dài: 260 cm
  Chiều rộng: 78 cm
  Chiều cao: 72 cm
  Đường kính lỗ: 5 cm
  APPLARO
  Bàn 2 cánh, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều dài: 200 cm
  Min. Chiều dài: 140 cm
  Tối đa Chiều dài: 260 cm
  Chiều rộng: 78 cm
  Chiều cao: 72 cm
  Đường kính lỗ: 5 cm
  APPLARO
  Ghế ngoài trời, trắng
  0
  Chiều rộng: 62 cm
  Độ sâu: 65 cm
  Chỗ ngồi rộng: 49 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 49 cm
  Chiều cao ghế: 41 cm
  Chiều cao: 82 cm
  APPLARO
  Ghế ngoài trời, nâu
  0
  Chiều rộng: 62 cm
  Độ sâu: 65 cm
  Chỗ ngồi rộng: 49 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 49 cm
  Chiều cao ghế: 41 cm
  Chiều cao: 82 cm
  APPLARO
  Ghế gập, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều rộng: 45 cm
  Độ sâu: 58 cm
  Chỗ ngồi rộng: 40 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 41 cm
  Chiều cao ghế: 44 cm
  Chiều cao: 87 cm
  APPLARO
  Bàn gấp chử nhật, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều dài: 77 cm
  Min. Chiều dài: 20 cm
  Tối đa Chiều dài: 133 cm
  Chiều rộng: 62 cm
  Chiều cao: 71 cm
  APPLARO
  Bàn, 2 ghế gập, ngoải trời, nâu đen
  0
  Bộ bàn + 2 ghế gập,
  ngoải trời, màu nâu đen
  FALOMAN
  Bàn chữ nhật, ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều dài: 153 cm
  Chiều rộng: 73 cm
  Chiều cao: 72 cm
  FALOMAN
  Ghế tay vịn, ngoài trời, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 57 cm
  Độ sâu: 55 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Chỗ ngồi rộng: 50 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 42 cm
  Chiều cao ghế: 42 cm
  ASKOMEN
  Bàn chữ nhật, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều dài: 112 cm
  Chiều rộng: 62 cm
  Chiều cao: 73 cm
  ASKOMEN
  Bàn vuông, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều dài: 62 cm
  Chiều rộng: 60 cm
  Chiều cao: 73 cm
  ASKOMEN
  Bàn vuông, 02 ghế gập, ngoài trời
  0
  Bộ bàn vuông, 02 ghế gấp,
  ngoài trời, màu nâu
  ASKOMEN
  Bàn, 02 ghế gập, ngoài trời
  0
  Bộ bàn bán nguyệt,
  02 ghế gập ngoài trời
  ASKOMEN
  Bàn bán nguyệt, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều dài: 70 cm
  Chiều rộng: 44 cm
  Chiều cao: 71 cm
  ASKOMEN
  Ghế, ngoài trời, nâu
  0
  Chiều rộng: 36 cm
  Chiều sâu: 49 cm
  Chỗ ngồi rộng: 36 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 30 cm
  Chiều cao ghế: 46 cm
  Chiều cao: 87 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER