(+84) 91 776 90 92

Trồng một khu vườn ở bất cứ đâu

Dù chúng ta ở đâu, cây cỏ luôn làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Chúng tôi có cây chậu và chậu bền với kích cỡ khác nhau mà bạn có thể đặt hoặc treo lên trong không gian ngoài trời của bạn, cùng với các phụ kiện để giúp bạn chăm sóc cho chúng. Chúng sẽ thêm một chút tự nhiên vào mùa hè này và giúp bạn tạo ra một khu vườn thư giãn ngay cả trong một không gian hạn chế như ban công.

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER