(+84) 91 776 90 92

Tủ lưu trữ hồ sơ

Tiết kiệm thời gian cho công việc giấy tờ. Bạn dành bao nhiêu thời gian để tìm kiếm giấy tờ? Tủ hồ sơ của chúng tôi giữ tất cả chúng được kiểm soát. Chúng có nhiều kích cỡ và kiểu dáng khác nhau cho phù hợp với mọi nơi bạn làm việc. Và nhiều tủ có thể khóa được, chúng cũng sẽ tạo ra một ngôi nhà an toàn cho những bức thư tình cũ của bạn. Dòng sản phẩm GALANT của chúng tôi có chất lượng cao và được chấp nhận sử dụng chuyên nghiệp.

  GALANT
  Tủ file, Beech veneer
  0
  Chiều rộng: 51 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 120 cm
  GALANT
  Tủ file, đen nâu
  0
  Chiều rộng: 51 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 120 cm
  GALANT
  Tủ với 2 cửa, Beech veneer
  0
  Chiều rộng: 80 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ với 2 cửa, trắng
  0
  Chiều rộng: 80 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ với 2 cửa, đen nâu
  0
  Chiều rộng: 80 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ với 2 cửa lùa, đen nâu
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ với 2 cửa lùa, trắng
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ với 2 cửa lùa, Beech veneer
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao: 80 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ lưu trữ kết hợp ngăn kéo
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao:e160 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg
  GALANT
  Tủ lưu trữ kết hợp, cửa lùa
  0
  Chiều rộng: 160 cm
  Độ sâu: 45 cm
  Chiều cao:e160 cm
  Tối đa Tải / kệ: 30 kg

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER