(+84) 91 776 90 92

Kệ sách: Không chỉ là giữ sách

Tại CAINVER, chúng tôi luôn cố gắng suy nghĩ tư duy sáng tạo. Đó là lý do tại sao, mặc dù chúng được gọi là tủ đựng sách, chúng tôi tin rằng chúng không chỉ dành cho sách. Bạn có thể sử dụng các đơn vị giá đỡ để bảo vệ và trưng bày các bộ gốm sứ quý giá, chứng chỉ hay những dấu ấn thành công mỗi giai đoạn của công ty và gia đình bạn - Các cột mốc quan trọng, xây dựng đội ngũ, dã ngoại, hay những ngày kỹ niệm.

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER