(+84) 91 776 90 92

Ghế ăn: Dễ ngồi & đẹp mắt

Ghế ăn không chỉ cần có để cảm thấy tốt khi bạn ngồi trên chúng, mả còn cần phải nhìn đẹp mắt nữa. Chúng được thiết kế với tỷ lệ thích hợp để tạo cảm giác thoải mái nhất, thậm chí nếu bạn muốn nán lại thêm cho món tráng miệng. Ghế có nhiều phong cách khác nhau để bạn có thể tìm thấy những gì phù hợp nhất với bạn. Và chúng tôi đã thiết kế chúng để phù hợp với bàn ăn của chúng tôi nếu bạn muốn để trang trí khu vực ăn uống của mình.

  GAMLEBY
  Ghế ăn gỗ tự nhiên
  0
  Chiều rộng: 42 cm; Chiều sâu: 50 cm
  Seat chiều rộng: 42 cm; Seat chiều sâu: 38 cm
  Seat chiều cao: 45 cm; Chiều cao: 85 cm
  INGOF
  Ghế ăn gỗ tự nhiên, trắng
  0
  Chiều rộng: 43 cm; Chiều sâu: 52 cm
  Seat chiều rộng: 41 cm; Seat chiều sâu: 38 cm
  Seat chiều cao: 44 cm; Chiều cao: 91 cm
  INGOF
  Ghế ăn gỗ tự nhiên, nâu - đen
  0
  Chiều rộng: 43 cm; Chiều sâu: 52 cm
  Seat chiều rộng: 41 cm; Seat chiều sâu: 38 cm
  Seat chiều cao: 44 cm; Chiều cao: 91 cm
  NILS
  Ghế ăn có tay vịn
  0
  Seat chiều rộng: 47 cm; Seat chiều sâu: 43 cm
  Seat chiều cao: 48 cm
  Chiều cao: 80 cm; Chiều rộng: 60 cm
  HENRIX
  Khung ghế ăn gỗ sồi
  0
  Chiều rộng: 51 cm; Chiều sâu: 58 cm
  Seat chiều rộng: 51 cm; Seat chiều sâu: 42 cm
  Seat chiều cao: 47 cm; Chiều cao: 97 cm
  HENRIX
  Ghế ăn gỗ sồi, bọc vải
  0
  Chiều rộng: 51 cm; Chiều sâu: 58 cm
  Chiều cao: 97 cm; Seat chiều rộng: 51 cm
  Seat chiều sâu: 42 cm; Seat chiều cao: 47 cm
  HENRIX
  Ghế ăn gỗ sồi, nâu
  0
  Chiều rộng: 51 cm; Chiều sâu: 58 cm
  Chiều cao: 97 cm; Seat chiều rộng: 51 cm
  Seat chiều sâu: 42 cm; Seat chiều cao: 47 cm
  HENRIX
  Ghế ăn gỗ sồi, nâu đen
  0
  Chiều rộng: 51 cm; Chiều sâu: 58 cm
  Chiều cao: 97 cm; Seat chiều rộng: 51 cm
  Seat chiều sâu: 42 cm; Seat chiều cao: 47 cm
  HUE
  Ghế xếp, màu đen
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 51 cm
  Seat chiều rộng: 38 cm; Seat chiều sâu: 33 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 77 cm
  HUE
  Ghế xếp, màu trắng
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 51 cm
  Seat chiều rộng: 38 cm; Seat chiều sâu: 33 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 77 cm
  HUE
  Ghế xếp, màu đỏ
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 51 cm
  Seat chiều rộng: 38 cm; Seat chiều sâu: 33 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 77 cm
  STEPHAN
  Ghế ăn, màu nâu - đen
  0
  Chiều rộng: 42 cm; Chiều sâu: 49 cm
  Seat chiều rộng: 36 cm; Seat chiều sâu: 39 cm
  Seat chiều cao: 45 cm; Chiều cao: 90 cm
  TOKYO
  Ghế ăn, đen, nệm vải
  0
  Chiều rộng: 42 cm; Chiều sâu: 53 cm
  Seat chiều rộng: 42 cm; Seat chiều sâu: 40 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 94 cm
  TOKYO
  Ghế ăn, trắng, nệm vải
  0
  Chiều rộng: 42 cm; Chiều sâu: 53 cm
  Seat chiều rộng: 42 cm; Seat chiều sâu: 40 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 94 cm
  TOKYO
  Ghế ăn, tự nhiên, nệm vải
  0
  Chiều rộng: 42 cm; Chiều sâu: 53 cm
  Seat chiều rộng: 42 cm; Seat chiều sâu: 40 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 94 cm
  SUNDAY
  Ghế ăn, sồi, trắng
  0
  Chiều rộng: 47 cm; Chiều sâu: 48 cm
  Seat chiều rộng: 40 cm; Seat chiều sâu: 43 cm
  Seat chiều cao: 45 cm; Chiều cao: 78 cm
  BORGIE
  Ghế màu nâu, nệm vải
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Seat chiều rộng: 37 cm; Seat chiều sâu: 41 cm
  Seat chiều cao: 47 cm; Chiều cao: 100 cm
  BORGIE
  Ghế ăn, nệm vải
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Seat chiều rộng: 37 cm; Seat chiều sâu: 41 cm
  Seat chiều cao: 47 cm; Chiều cao: 100 cm
  BORGIE
  Ghế ăn, nệm vải
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Seat chiều rộng: 37 cm; Seat chiều sâu: 41 cm
  Seat chiều cao: 47 cm; Chiều cao: 100 cm
  KAUSTBY
  Ghế ăn, nâu - đen
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 48 cm
  Seat chiều rộng: 44 cm; Seat chiều sâu: 41 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 103 cm
  KAUSTBY
  Ghế ăn, giả cỗ
  0
  Chiều rộng: 44 cm; Chiều sâu: 48 cm
  Seat chiều rộng: 44 cm; Seat chiều sâu: 41 cm
  Seat chiều cao: 46 cm; Chiều cao: 103 cm
  VIDALO
  Ghế ăn, cam, mạ crom
  0
  Chiều rộng: 52 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Chiều cao: 89 cm; Ngồi chiều rộng: 46 cm
  Ngổi chiều sâu: 43 cm; Ngổi chiều cao: 46 cm
  VIDALO
  Ghế ăn, trắng, mạ crom
  0
  Chiều rộng: 52 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Chiều cao: 89 cm; Ngồi chiều rộng: 46 cm
  Ngổi chiều sâu: 43 cm; Ngổi chiều cao: 46 cm
  VIDALO
  Ghế ăn, đỏ, mạ crom
  0
  Chiều rộng: 52 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Chiều cao: 89 cm; Ngồi chiều rộng: 46 cm
  Ngổi chiều sâu: 43 cm; Ngổi chiều cao: 46 cm
  VIDALO
  Ghế ăn, sọc đen, mạ crom
  0
  Chiều rộng: 52 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Chiều cao: 89 cm; Ngồi chiều rộng: 46 cm
  Ngổi chiều sâu: 43 cm; Ngổi chiều cao: 46 cm
  VIDALO
  Ghế ăn, nâu đen, mạ crom
  0
  Chiều rộng: 52 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Chiều cao: 89 cm; Ngồi chiều rộng: 46 cm
  Ngổi chiều sâu: 43 cm; Ngổi chiều cao: 46 cm
  VIDALO
  Ghế ăn, tự nhiên, mạ crom
  0
  Chiều rộng: 52 cm; Chiều sâu: 55 cm
  Chiều cao: 89 cm; Ngồi chiều rộng: 46 cm
  Ngổi chiều sâu: 43 cm; Ngổi chiều cao: 46 cm
  NORAD
  Ghế, màu đỏ
  0
  Chiều rộng: 47 cm
  Độ sâu: 51 cm
  Chiều cao: 83 cm
  Chỗ ngồi rộng: 38 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 41 cm
  Chiều cao ghế: 45 cm
  NORAD
  Ghế, màu đen
  0
  Chiều rộng: 47 cm
  Độ sâu: 51 cm
  Chiều cao: 83 cm
  Chỗ ngồi rộng: 38 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 41 cm
  Chiều cao ghế: 45 cm
  NORAD
  Ghế, màu trắng
  0
  Chiều rộng: 47 cm
  Độ sâu: 51 cm
  Chiều cao: 83 cm
  Chỗ ngồi rộng: 38 cm
  Chiều sâu chỗ ngồi: 41 cm
  Chiều cao ghế: 45 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER