(+84) 91 776 90 92

Mở rộng chỗ ngồi của bạn

     Với một chút giúp đỡ từ đôn và ghế băng của chúng tôi, những khách mời của bạn sẽ không bao giờ phải chiến đấu nhằm kiếm mình cho một vị trí ngồi nữa. Ghế băng giành cho nhiều người được thiết kế để phù hợp với bàn của chúng tôi về kích thước và phong cách. Và bạn có thể xếp chồng đôn lại với nhau, hoặc đơn giản chỉ cần đẩy chúng vào dưới gầm bàn khi thời gian để thể hiện những bước nhảy, khiêu vũ mới nhất của bạn.

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER