(+84) 91 776 90 92

Chia sẻ bữa ăn & quây quần bên nhau

Bàn ăn luôn là điểm nóng, ngay cả khi không có thức ăn trên bàn. Cùng chơi trò chơi, giúp làm bài tập, hoặc đơn giản chỉ là ngồi lại bên nhau sau bữa ăn, nơi bạn chia sẻ thời gian tốt với gia đình và bạn bè. Chúng tôi thiết kế cho chúng mạnh mẽ, cá tính và bền, trong rất nhiều phong cách để giúp bạn tìm thấy những gì phù hợp với khẩu vị của bạn. Nhiều bàn có thể mở rộng vì vậy bạn sẽ luôn luôn có chỗ cho tất cả mọi người.

  LISABO
  Bàn ăn, màu tự nhiên
  0
  Chiều dài: 140 cm
  Chiều rộng: 78 cm
  Chiều cao: 74 cm
  MARYLAND
  Bàn ăn, màu nâu
  0
  Chiều dài: 220 cm
  Chiều rộng: 100 cm
  Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn mở rộng, 1-2 chỗ, tự nhiên
  0
  Chiều dài: 70 cm
  Min. Chiều dài: 50 cm
  Max. Chiều dài: 90 cm
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn mở rộng, 1-2 chỗ, trắng
  0
  Chiều dài: 70 cm
  Min. Chiều dài: 50 cm
  Max. Chiều dài: 90 cm
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn mở rộng, 1-2 chỗ, nâu-đen
  0
  Chiều dài: 70 cm
  Min. Chiều dài: 50 cm
  Max. Chiều dài: 90 cm
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn mở rộng, 2-4 chỗ, trắng
  0
  Chiều dài: 129 cm
  Min. Chiều dài: 90 cm
  Max. Chiều dài: 168 cm
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn mở rộng, 2-4 chỗ, nâu
  0
  Chiều dài: 129 cm
  Min. Chiều dài: 90 cm
  Max. Chiều dài: 168 cm
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn mở rộng, 2-4 chỗ, nâu-đen
  0
  Chiều dài: 129 cm
  Min. Chiều dài: 90 cm
  Max. Chiều dài: 168 cm
  Chiều rộng: 90 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn ăn mở rông, 4-6 chỗ, nâu
  0
  Chiều dài: 180 cm
  Min. Chiều dài: 140 cm
  Max. Chiều dài: 220 cm
  Chiều rộng: 84 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn ăn mở rông, 4-6 chỗ, trắng
  0
  Chiều dài: 180 cm
  Min. Chiều dài: 140 cm
  Max. Chiều dài: 220 cm
  Chiều rộng: 84 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn ăn mở rông, 4-6 chỗ, nâu-đen
  0
  Chiều dài: 180 cm
  Min. Chiều dài: 140 cm
  Max. Chiều dài: 220 cm
  Chiều rộng: 84 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn ăn mở rộng, 4-8 chỗ, nâu-đen
  0
  Chiều dài: 218 cm
  Min. Chiều dài: 175 cm
  Max. Chiều dài: 260 cm
  Chiều rộng: 95 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn ăn mở rộng, 4-8 chỗ, trắng
  0
  Chiều dài: 218 cm
  Min. Chiều dài: 175 cm
  Max. Chiều dài: 260 cm
  Chiều rộng: 95 cm; Chiều cao: 74 cm
  NAGASAKI
  Bàn ăn mở rộng, 4-8 chỗ, tự nhiên
  0
  Chiều dài: 218 cm
  Min. Chiều dài: 175 cm
  Max. Chiều dài: 260 cm
  Chiều rộng: 95 cm; Chiều cao: 74 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn tròn, kéo giãn, trắng
  0
  Max. Chiều dài: 155 cm
  Đường kính: 110 cm
  Chiều cao: 74 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn tròn, kéo giãn, đen
  0
  Max. Chiều dài: 155 cm
  Đường kính: 110 cm
  Chiều cao: 74 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn, kéo giãn, trắng
  0
  Chiều dài: 155 cm
  Max. Chiều dài: 215 cm
  Chiều rộng: 87 cm
  Chiều cao: 74 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn, kéo giãn, đen
  0
  Chiều dài: 155 cm
  Max. Chiều dài: 215 cm
  Chiều rộng: 87 cm
  Chiều cao: 74 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn, thả lá, trắng
  0
  Chiều dài: 88 cm
  Min. Chiều dài: 59 cm
  Max. Chiều dài: 117 cm
  Chiều rộng: 78 cm; Chiều cao: 73 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn, thả lá, nâu đen
  0
  Chiều dài: 88 cm
  Min. Chiều dài: 59 cm
  Max. Chiều dài: 117 cm
  Chiều rộng: 78 cm; Chiều cao: 73 cm
  NEWYORK
  Bàn ăn, thả lá, giả cỗ
  0
  Chiều dài: 88 cm
  Min. Chiều dài: 59 cm
  Max. Chiều dài: 117 cm
  Chiều rộng: 78 cm; Chiều cao: 73 cm
  VANCOUVER
  Bàn ăn, nâu đen
  0
  Chiều dài: 170 cm; Chiều cao: 75 cm
  Chiều rộng: 78 cm
  RYDEBACK
  Bàn ăn, chân sắt
  0
  Chiều dài: 150 cm; Chiều rộng: 78 cm
  Chiều cao: 75 cm
  RYDEBACK
  Bàn ăn, trắng, chân sắt
  0
  Chiều dài: 150 cm; Chiều rộng: 78 cm
  Chiều cao: 75 cm
  RYDEBACK
  Bàn, mặt gỗ, chân sắt
  0
  Chiều dài: 150 cm; Chiều rộng: 78 cm
  Chiều cao: 75 cm
  FRISO
  Bàn gỗ, màu tự nhiên
  0
  Chiều dài: 185 cm; Chiều rộng: 90 cm
  Chiều cao: 73 cm

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER