(+84) 91 776 90 92

Chính sách đại lý

 Đặt chữ TÍN là yếu tố hàng đầu trong triết lý kinh doanh, CAINVER luôn có những chính sách ưu đãi tốt nhất giành cho các đại lý mua sỹ không chỉ về giá cả nhà máy mà còn hỗ trợ kinh doanh:

 - Hỗ trợ kiến thức về ngành chế biến gỗ và ngành trang trí nội thất.

 - Tư vấn đào tạo nhân viên bán hàng thông qua các khóa đào tạo tập trung: về sản phẫm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, tổ chức quản lý...

 - Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả theo từng điều kiện địa phương, các phương thức quảng bá thương hiệu..

 - Hỗ trợ tư vấn miễn phí cho việc đào tạo và quản lý nhân sự.

 - Hãy liên hệ với nhân viên CAINVER để cập nhật thông tin mới nhất về các chương trình hỗ trợ đối tác.

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER