(+84) 91 776 90 92

Chính sách hoàn trả

Nếu nó không đúng, mang nó trở lại ...

Mô tả hình ảnhMô tả hình ảnh

Nếu bạn không cảm thấy rằng hàng hóa bạn đã mua phù hợp trong nhà của bạn, bạn có thể trả lại các mặt hàng để được lựa chọn lại sản phẩm, tín dụng hoặc hoàn lại tiền. Các mặt hàng phải được trả lại trong vòng 30 ngày sau khi bạn nhận hàng. Để nhận được đầy đủ tín dụng, tất cả hàng hóa trả lại phải kèm theo biên nhận bán hàng ban đầu và phải ở trong cùng điều kiện như khi mua, hoàn chỉnh với phụ kiện, hướng dẫn, hộp gốc và bao bì. Hàng hóa không đáp ứng các yêu cầu này có thể không được chấp nhận để trả lại, hoặc sẽ được đánh giá một khoản phụ phí.

------------------------------

 

Lưu ý, khách hàng vui lòng xem xét kỹ chính sách hoàn trả chi tiết dưới đây, nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, xin liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng theo số +8491 776 90 92


I. Các điểm loại trừ:

a) Giao hàng và nhận
Nếu hàng hóa của bạn đã được giao và bạn muốn nhận hàng hóa CAINVER từ nhà của bạn, bạn sẽ bị tính phí cho:

  1. Phí giao hàng ban đầu.
  2. Phí nhận hàng tương ứng với phí giao hàng bình thường trong khu vực của bạn. Nếu bạn trả lại hàng hóa cho CAINVER, bạn sẽ chỉ được đánh giá phí giao hàng ban đầu.
  3. Nếu bạn chọn lại, bạn sẽ phải trả một khoản phí phân phối riêng cho đơn đặt hàng mới ngoài các khoản phí nêu trên.
Nếu bạn muốn tự trả lại hàng hóa lớn:
  1. Liên hệ với dịch vụ khách hàng và thông báo cho họ về việc hoàn lại.
  2. Dịch vụ khách hàng sẽ phát hành một số trả lại.
  3. Đi đến khu vực thông qua để nhận và cung cấp số trả lại.
  4. CAINVER sẽ giải phóng mặt hàng và nhập lại vào hệ thống của chúng tôi.

b) Phí lao động khác

Lệ phí như cài đặt thiết bị, lắp ráp, phí lắp đặt thiết bị điện tử, phí lắp đặt mặt bằng và các phí linh tinh khác không được hoàn lại.

c) Sàn nhà

Bất kỳ hộp hoặc thùng giấy ván sàn phải được trả lại trong bao bì ban đầu và không thể mở được. Xưởng cắt tấm sàn không được hoàn lại.

d) Bảo vệ vải và chăm sóc da

Khi Bảo vệ Vải và Chăm sóc Da đã được áp dụng cho hàng hóa của bạn, các khoản phí cho việc bảo vệ này không được hoàn lại.

e) Đồ nội thất Sẵn sàng lắp ráp

Sẵn sàng để Lắp ráp đồ nội thất không thể được trả lại khi hộp đã được mở.

f) Đặt Hàng Đặc Biệt

CAINVER sẽ đánh giá và thu tối thiểu 25% lệ phí cho khách hàng hủy hoặc trả lại các đơn đặt hàng đặc biệt. Cắt sân (vải hoặc sàn), gối, nệm futon, tấm đệm nệm và bộ phận đặt hàng đã thanh toán không được hoàn lại.
Xin vui lòng lưu ý Không có ngoại lệ.
------------------------------------------------------

II. Chính sách Hoàn tiền:

  • Đơn đặt hàng được thanh toán bằng thẻ ngân hàng bị hủy hoặc trả lại sẽ được hoàn lại vào thẻ ngân hàng gốc được sử dụng.
  • Đơn đặt hàng được thanh toán bằng tiền mặt bị huỷ bỏ hoặc trả lại có thể được hoàn lại tiền trong cửa hàng lên đến 2.500.000 VNĐ. Nếu hoàn phí là hơn 2.500.000 VNĐ, hoàn phí đầy đủ sẽ được gửi bằng thư từ văn phòng của chúng tôi.
  • Các đơn đặt hàng được thanh toán bằng séc bị huỷ bỏ hoặc trả lại sẽ được hoàn lại bằng thư từ văn phòng của chúng tôi tối thiểu là 14 ngày sau khi thanh toán gốc được thực hiện.

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER