(+84) 91 776 90 92

Chính sách bảo mật

 XIN ĐỌC CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEBSITE
 Chính sách của chúng tôi
Chào mừng bạn đến website: http:///www.cainver.com, xin được gọi là  " CAINVER " trang web. CAINVER đã tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cam kết về quyền riêng tư. CAINVER sẽ không bán thông tin về bạn cho bất kỳ danh sách gửi thư hoặc tổ chức, công ty bên ngoài .
 Sự nghiên cứu xem xét
Bạn thừa nhận rằng chính sách bảo mật được hỗ trợ bởi xem xét hợp lý và có giá trị , bao gồm , nhưng không giới hạn , việc bạn sử dụng trang web: http;//www.cainver.com, tiếp nhận thông tin , dữ liệu , đồ họa hoặc các tài liệu khác có tại hoặc thông qua các trang web.
 Sử dụng thông tin
Chúng tôi có thể gửi cho bạn tài liệu thông tin và quảng cáo từ CAINVER. Chúng tôi không bán hoặc phân phối thông tin của bạn cho bất kỳ người hoặc tổ chức bên ngoài CAINVER. Nếu bạn không muốn chúng tôi cung cấp một số thông tin hoặc muốn hạn chế việc sử dụng các thông tin của bạn trong bất kỳ cách nào , xin vui lòng cho chúng tôi biết .
 Về cookies
Một cookie là một mảnh nhỏ của thông tin được gửi từ một trang web vào ổ cứng của máy tính của người dùng. Cookies là một thủ tục tiêu chuẩn được sử dụng bởi nhiều trang web thương mại. CAINVER sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng và tính hữu dụng của trang web của chúng tôi. Cookie từ CAINVER chỉ có thể được đọc bởi CAINVER. Nếu bạn lo lắng về việc nhận cookie từ các trang web, bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để vô hiệu hóa tính năng này hoặc thông báo cho bạn khi chúng được gửi đi . Tuy nhiên , vô hiệu hóa việc tiếp nhận các tập tin cookie có thể hạn chế truy cập của bạn đến các phần của trang web nội thất CAINVER.
 Bảo vệ sự riêng tư
Chúng tôi bảo vệ cơ sở dữ liệu của chúng tôi với các biện pháp vật lý , kỹ thuật và thủ tục và chúng tôi hạn chế tiếp cận thông tin của bạn bằng cách người trái phép. Chúng tôi cũng tư vấn cho tất cả các nhân viên về trách nhiệm của mình để bảo vệ dữ liệu của bạn và cung cấp cho họ những hướng dẫn phù hợp với tôn trọng những chính sách bảo mật của CAINVER.
 Liên kết tới những trang web khác
Một số liên kết trên trang web CAINVER sẽ đưa bạn đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của CAINVER. CAINVER đang cung cấp những liên kết như là một tiện nghi và sự bao gồm của bất cứ liên kết như vậy không phải là một sự chứng thực bởi CAINVER. Những trang web này có thể có chính sách bảo mật khác nhau hơn CAINVER và sử dụng thông tin bạn cung cấp theo tiêu chuẩn và thực tiễn của mình. Ngoài ra, các trang web này có thể thay đổi nội dung , hoạt động và chính sách của họ theo ý riêng của họ. Bạn thừa nhận rằng khi bạn click vào một liên kết mà rời khỏi trang web CAINVER, CAINVER không chịu trách nhiệm cho các trang web hoặc sử dụng thông tin bạn cung cấp. Theo đó, chúng tôi đề nghị bạn xem sự riêng tư và chính sách khác trên các trang web này .
 Thay đổi trong chính sách
CAINVER có toàn quyền , đặc quyền của mình , để thay đổi , chỉnh sửa, thêm hoặc xóa tất cả hoặc một phần của chính sách bảo mật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và bạn có trách nhiệm xem xét chính sách bảo mật cho bất kỳ thay đổi . Việc bạn sử dụng trang web nội thất CAINVER sau bất kỳ sửa đổi chính sách bảo mật sẽ biểu và tạo sự đồng ý của bạn để chấp nhận và như vậy điều chỉnh Chính sách bảo mật.

Banking Partners

 

 Follow us on:


 

Copyright © 2014-2017 by CAINVER